PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐỨC
Video hướng dẫn Đăng nhập
  • Sản phẩm của cô
  • STTTên tài nguyênNgày thángTải về
    1Sản phẩm độc đáo của các cô giáo trường mầm non 19/09/2013
    2Hướng dẫn nội dung, kế hoạch tổ chức các cuộc thi giáo dục Mầm non 19/09/2013
    3Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2013- 2014 18/09/2013