PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐỨC
Video hướng dẫn Đăng nhập
  • Sản phẩm của bé
  • STTTên tài nguyênNgày thángTải về
    1Sản phẩm độc đáo của trẻ trường mầm non 19/09/2013
    2Thực hiện chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/06/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo 19/09/2013
    3Phát động cuộc thi "Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ Mầm non" trên mạng Internet 19/09/2013