PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐỨC
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
02 Nội dung chuẩn bị cho công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 12/04/2017 [HyperLink19]
1 Công văn chuyển tiếp của Phòng giáo dục và Đào tạo 28/03/2017 [HyperLink19]
1 Công văn chuyển tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương 14/02/2016 [HyperLink19]